Avís legal

1.- CLIENT I EMPRESARIS INTERVINENTS

Les presents Condicions Generals de Contractació (d'ara en avant Condicions Generals) regulen la relació comercial que sorgisca entre, d'una banda, l'usuari o client, i per l'altra part la societat HÀBITAT *CASTELLON S.L. empreses prestadores del servei turístic, amb domicili social en Carrer Bayer, 51 (12560 Benicàssim) i email info@hotelalbades.com i CIF B12021077.

2.- CONDICIONS GENERALS DEL LLOC WEB

2.1 INTRODUCIÓ

El present document té per finalitat l'establir i regular les normes d'ús així com la salvaguarda de les dades del Lloc www.hotelalbades.com (d'ara en avant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i les seues continguts propietat d'HOTEL ALBADES a les quals s'accedeix a través del domini www.hotelalbades.com i els seus subdominis.

El titular del present Lloc web és HÀBITAT CASTELLON, S.L. Mitjançant el Lloc, HOTEL ALBADES pretén acostar als seus clients els serveis d'informació, reserva d'habitacions, cerca d'ocupació, així com qualsevol altre servei que en el seu moment s'estime oportú per a la correcta consecució del seu objecte social.

Aquestes condicions generals regulen l'ús del servei del Lloc que HOTEL ALBADES posa a la disposició dels usuaris d'Internet. La utilització del lloc web li atribueix la condició d'Usuari del mateix (d'ara en avant l'usuari) i suposa l'acceptació plena i sense reserves per l'Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals en la versió publicada per HOTEL ALBADES en el moment mateix en què l'Usuari accedisca al Lloc, per la qual cosa aquest haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visite el lloc web.

El Fet d'accedir a aquest Lloc implica el coneixement i acceptació de les següents Condicions Generals pel que HOTEL ALBADES recomana a l'Usuari la seua impressió o la seua descàrrega i lectura detallada cada vegada que accedisca al lloc web. Així mateix la utilització del Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'Usuari per HOTELALBADES que completen el que es preveu en aquestes Condicions Generals com a no s'oposen a elles.

2.2 ÚS DELS SERVEIS DE RESERVA EN LÍNIA D'HOTEL ALBADES

2.2.1) Serveis de Reserva En línia.

Aquests serveis tenen per finalitat la reserva d'habitacions. La utilització d'aquests serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de tots i cadascuna de les condicions generals recollides en l'última versió actualitzada d'aquestes condicions generals.

2.2.2) Condicions de contractació:

En utilitzar el servei l'Usuari rebrà un mail de confirmació en el qual s'inclourà el seu número de localitzador de la reserva. Aquest mail li serveix com a comprovant de la seua reserva i com a confirmació de l'acceptació.

2.2.3) Garantia i política de cancel·lació:

Les reserves realitzades a través d'aquesta pàgina quedaran garantides mitjançant la targeta de crèdit facilitada per l'Usuari en el formulari. La no presentació al check-in o cancel·lació fora del termini degudament anunciat en les condicions de reserva, suposa un càrrec automàtic a la targeta de crèdit de l'import corresponent a una o més nits, així com la cancel·lació de la reserva; a excepció dels supòsits en què el client haja contractat una “Oferta no reembossable”, i en aquest cas la no presentació al check-in o cancel·lació fora de termini suposa la pèrdua total de l'import de l'estada, que HOTEL ALBADES podrà fer seu si ja ha sigut abonat, o en un altre cas carregar-lo en la targeta de dèbit/crèdit del client, o reclamar-lo per qualsevol mitjà vàlid en dret. Per a cancel·lar una reserva pot contactar de dilluns a diumenge amb l'establiment de destí, o en l'email info@hotelalbades.com.

2.3 ÚS DELS SERVEIS

L'Usuari es compromet a utilitzar els serveis de manera concorde a la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents Condicions Generals de Contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb finalitats il·lícits i/o contraris al que s'estableix en les presents Condicions Generals de contractació, lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma, puguen danyar els serveis, HOTEL ALBADES i/o la seua imatge o impedir el seu correcte funcionament o d'aquests serveis que s'ofereixen o que es pogueren oferir en un futur.

2.4 ÀMBIT DEL LLOC WEB. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc per l'Usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. No és objecte de garantia per part d'HOTEL ALBADES: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc; que el contingut del Lloc o la informació que passa a través d'ell estiga lliure de virus o d’altres elements lesius; la seguretat en la utilització que l'usuari faça del lloc web.

HOTEL ALBADES no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a HOTEL ALBADES; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic, causat per deficiències o sobrecàrregues en el seu Centre de Procesaments de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control d'HOTEL ALBADES.

El mer accés a aquest Lloc no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre HOTEL ALBADES i l'Usuari.

2.5 CONTINGUTS

HOTEL ALBADES es reserva el dret a impedir o prohibir l'accés al Lloc a qualsevol usuari d'Internet que introduïsca en aquest Lloc qualsevol contingut contrari a les normes legals o siga immoral, reservant-se el dret d'exercir les mesures legals que estime oportunes per a evitar aquest tipus de conductes.

2.6 ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS DEL LLOC

Tot el contingut disponible en el Lloc, inclusivament, a títol enunciatiu, text, gràfics, logotips, icones, imatges, clips d'àudio, recopilacions de dades i programari i la seua recopilació (Contingut de Propietat Intel·lectual), és propietat d'HOTEL ALBADES, dels nostres patrocinadors, socis o llicenciadors i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

HOTEL ALBADES declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, etc..) que apareixen en aquest Lloc, són de la seua propietat i/o es troben legítimament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial.

L'Usuari s'obliga a usa el Lloc de manera diligent, correcta i lícita i en particular, es compromet a abstindre's de:

a) Suprimir, eludir, manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets d'HOTEL ALBADES o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del nostre Lloc, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d'informació que pogueren contindre els mateixos.

b) Emprar continguts i en particular, la informació d'HOTEL ALBADES obtinguda a través del nostre Lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

c) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

d) En general, utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.

HOTEL ALBADES no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu lloc web.

2.7 PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en el Lloc corresponen en exclusiva a HOTEL ALBADES, llevat que en les mateixes s'indique titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual d'HOTEL ALBADES, o del titular dels mateixos i podrà donar lloc a l'exercici de quantes accions judicials o extrajudicials pogueren correspondre en l'exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l'Usuari pot accedir a través del Lloc, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d'una altra índole. HOTEL ALBADES, no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions de tals drets que puga cometre com a usuari.

3.- REQUISITS DE LA RESERVA I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE LA RESERVA

La reserva a través del present lloc web només pot ser realitzada per persones majors d'edat, i amb plena capacitat natural i d'obrar. En realitzar la reserva mitjançant aquest lloc web, Vosté està acceptant expressament i sense cap reserva aquestes Condicions Generals així com les “Condicions generals d'ús del lloc web”, que pot descarregar-se en l'apartat de “Avís Legal” d'aquesta web situat en la part inferior de la pantalla.

HOTEL ALBADES es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en les presents Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través de les websites de l'empresa, i seran d'obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web; excepte per als clients que hagen contractat sota la vigència de les anteriors condicions generals, per als quals aquelles seran les d'aplicació. Igualment HOTEL ALBADES es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerara oportú, la qual cosa s'anunciarà dins del termini i en la forma corresponent oportuns.

4.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Mitjançant la present pàgina web, pot Vosté efectuar una reserva d'allotjament turístic als hotels, apartaments i habitatges d'ús turístic que es publiciten. La reserva d'allotjament és un contracte que se subscriu electrònicament i que generarà drets i obligacions, tant a l'establiment turístic com a Vosté HOTEL ALBADES informa que el procediment de reserva a través de la seua pàgines web ve detallat en les “Condicions generals d'ús del lloc web” que pot descarregar-se en l'apartat de “Condicions generals” d'aquesta web, en la part inferior de la pantalla.

Per la reserva amb HOTEL ALBADES a través del seu website, l'usuari o client declara expressament conéixer, entendre i acceptar condicions d'ús i generals de reserva. De la mateixa manera, per la reserva l'usuari declara ser major d'edat i tindre la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web d'HOTEL ALBADES i la contractació per mitjà d'aquests. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i (si és el cas) la contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a terceres persones.

PAGAMENT DE LA RESERVA: En el cas que es contracte una oferta d'apartament assenyalada com a “Oferta no reembossable”, el càrrec de la totalitat de la reserva s'efectuarà en la targeta bancària assenyalada en les 48 hores següents a la reserva. En la resta d'ofertes, el pagament de la totalitat de l'estada s'efectuarà el dia de l'arribada.

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA: Una vegada efectuada la reserva l'usuari visualitzarà la confirmació de la seua reserva en pantalla, podent-la imprimir com a comprovant. Sense perjudici de l'anterior, se li remetrà un correu electrònic en termini inferior a 24 hores confirmant la reserva.

CONFORMITAT DE L'ALLOTJAMENT: HOTEL ALBADES garanteix la conformitat de l'allotjament amb les descripcions que figuren en aquesta pàgina web. Les fotografies que es mostren en la web són de l'estat actual de diversos allotjaments del mateix establiment. L'allotjament finalment reservat pot no coincidir amb les fotografies, però sí que serà del mateix estil, conforme a la descripció de la pàgina web, i amb un mobiliari similar.

CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA: Hi ha dos possibles suposats:

1r.) OFERTES NO REEMBOSSABLES: Si en efectuar la reserva via web apareix la menció de “Oferta no reembossable”, la cancel·lació d'aquesta reserva suposarà la pèrdua total de l'import de l'estada, que HOTEL ALBADES podrà fer seu si ja ha sigut abonat, o en un altre cas carregar-lo en la targeta de dèbit/crèdit del client, o reclamar-lo per qualsevol mitjà vàlid en dret.

2n.) ALTRES OFERTES: En el cas que en efectuar la reserva via web no aparega la menció de “Oferta no reembossable”, el client podrà cancel·lar la reserva, sense cap penalització, sempre que es cancel.le amb una antelació superior al termini degudament informat en les condicions de reserva. Una vegada iniciada l'estada, podrà renunciar als següents dies sempre que ho faça amb, almenys, la mateixa antelació anteriorment indicada; en un altre cas perdrà l'import corresponent al dia renunciat sense la suficient antelació. La no presentació al check-in o cancel·lació fora de termini suposa un càrrec automàtic a la targeta bancària de l'import corresponent a una o més nits, així com la cancel·lació total de la reserva.

RENÚNCIA A LA RESTA DE L'ESTADA: Una vegada iniciada l'estada, el client podrà renunciar a la resta de dies reservats en els mateixos termes que estableix l'Apartat anterior per als supòsits de cancel·lació de la reserva. En casos de renúncia a la resta de l'estada quan s'ha contractat una “Oferta no reembossable”, no hi haurà cap devolució econòmica de l'import de la total estada. INEXISTÈNCIA DE DRET DE DESISTIMENT: Segons disposa l'article 103.i de la Llei de Consumidors/Usuaris (RDL 1/2007) a aquest contracte no és aplicable el Dret de Desistiment del consumidor/usuari.

IDIOMA D'AQUEST DOCUMENT I DEL CONTRACTE: Aquest document s'ha descarregat en l'idioma detectat en el seu programa de navegació d'internet. Si ho desitja en altres idiomes (castellà, català, anglés, francés, alemany i italià) pot canviar l'idioma de la web en la casella situada a dalt de la pantalla.

FULLES OFICIALS DE RECLAMACIÓ/QUEIXA: El client té a la seua disposició en cadascun dels establiments els fulls de reclamació/queixa oficials.

5.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD), així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (*LOPDGDD), totes les dades de caràcter personal facilitats durant la utilització del present Lloc web seran tractats de conformitat amb el que es disposa en la nostra Política de Privacitat. Tot Usuari que accepte les presente condicions d'ús, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, podent exercir els seus drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s'informa en l'esmentada Política de Privacitat.

6.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les Presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. HOTEL ALBADES i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Castelló per a quantes qüestions pogueren suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Lloc web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'ací establit.

Sumérgete en una velada mágica con música jazz en vivo, deliciosa cocina mediterránea y el ambiente encantador de nuestro hotel. 

Reserva tu mesa ahora y asegúrate una noche inolvidable!

Sumérgete en una velada mágica con música jazz en vivo, deliciosa cocina mediterránea y el ambiente encantador de nuestro hotel. 

Abrir chat
1
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?